Møtet startet kl. 09. Klikk på DENNE LINKEN for å åpne webtv-bildet.

(I begynnelsen av møtet er det en lukket sekvens - derfor er kameraet vendt bort fra talerstolen og lyden er slått av.)

Blant sakene som skal diskuteres i dag er:

- innføring av offisielle veiadresser

- bosetting av flyktninger

- organisering av Nabeita skole og ny Hamarvik barnehage

- ordførerens orientering

Saksdokumentene kan du laste ned her.