Engang i året arrangeres den regionale Yrkes- og utdanningsmessa i øyregionen ogi januar har turen kommet til Hitrahallen. Derfor er det 23. januar på nyttklart for bedriftenes unike sjanse til å selge seg ut til ungdommene, som om korttid skal ta det store valget; hva skal jeg bli når jeg blir stor.

Nytt konsept og nye planerer i emning

Flere yrker, samme bedrift

Nyttav året er konseptet hvor bedriftene ikke har store stands, men èn stasjon/etttreffpunkt for hvert yrke eller arbeidsfelt innenfor sin bedrift. For i dealler fleste firma i øyregionen er det mang slags kompetanse som kreves for athjulene for alvor daglig skal rulle.

-Kanskje har eksempelvis firma som El-Konsult eller SalMar mange forskjellige yrkesgrupper under samme firmatak.  Derfor gir vi nå bedriftene muligheten til åvise mange yrker innenfor sin bransje, forklarer Nielsen.

Speed date

Prosessenvil foregå som en slags speed date i grupper, hvor elevene rullerer rundt ihallen og får presentert yrker og arbeidsfelt. På spørsmål om hvordan akkuratdenne speed date-ideen dukket opp smiler Nielsen bare lurt, men forteller atmange har drevet med dette ei stund.

-Under Høstkonferansen i november, der NTNU, Frøya vgs og næringsaktører fraoppdrettsnæringa speed datet i to timer, fungerte dette særdeles godt og vifikk tilbakemeldinger fra begge parter om at dette var ei super ordning.

Tenner på ideen

EinarSivertsen i Sparebanken Hemne Hitra Frøya er spent på å se virkningene av denye ideene rundt yrkes- og utdanningsmessa. Innenfor bedriften som han selvrepresenterer, er det også mange forskjellige funksjoner og mange veier å gå forå havne under ett og samme tak. I år som ungdommene vil rullere i mindregrupper og møte lokale fjes, håper han det kan bidra til å konkretisereyrkesvalget og kanskje lette det store spørsmål om hva man senere i livetønsker å jobbe med.

-Her ute kjenner vi jo ofte mange ansikt og vet kanskje hvor de jobber men ikkealltid hva de gjør. Således håper jeg det vil være lettere å nettopp få si herer vi, dette står vi for og vi trenger deg. Så blir kanskje yrket vårt merkonkret hvis man også får et ansikt og henge yrket på, resonerer banksjefen.

Vil ikke lenger sove i timen

ErikKnutshaug i El-konsult setter i år større fokus på viktigheten av å nettoppmøte ungdommene ansikt til ansikt. Han har tidligere år sendt representanterfra opplæringskontoret. men vil i år selv møte på messa, for å på best muligmåte vise ungdommene tydelig hvem de er og konkret få fortelle hva de jobbermed

–Det er viktig for håndverksbransjen å også bli flinkere ti å rekruttereungdommer i øyregionen for vi sloss jo strengt talt om de samme barna. Her haroppdrettsnæringa og de maritime gjort en kjempejobb og fått sin næringattraktiv på et  tidlig stadium hvorvi  i håndverksbransjen kanskje har sovetlitt i timen, sier en ydmyk Erik Kutshaug i El-konsult.

Yrkesfag eller ikke

Dagenvil bli delt i to, hvor tiende klassetrinn ved ungdomsskolene får halvparten avdagen og de som allerede har startet videregående utdanning den andrehalvparten. Dette er bevisst da tiendeklassingene enda ikke har startet sinutdanning, mens de videregående elevene allerede har tatt de første skritt.

-Nettopp det at vi lar tiendeklassingene delta har vi fått god respons på hos endel av næringsaktørene. For i så måte kan elevene som enda ikke har bestemt segfor hva de vil ta av utdanning, påvirkes av presentasjonene på Yrkes- ogUtdanningsmessa, resonerer en spendt Heidi Glørstad Nielsen i Trønderskkystkompetanse.

Ogoppfordringen fra Nielsen er klinkende klar;

-Her har jo bedriftene i øyregionen virkelig en kjempemulighet til å rekruttereny arbeidskraft og elevene en mulighet til å sette seg inn i hvilke yrker somfinnes i øyregionen i dag, så det er jo en ren vinn vinn situasjon. -Sett av 23.1.12, start planlegginga og meld dere på. Ved å vise dere frem beholdervi ungdommene våre innen yrker vi trenger, og gir dem bred kompetanse også iårene som kommer.