Sør-Trøndelag Høyres årsmøte har etter initiativ og forslag fra Hitra Høyre vedtatt en resolusjon som sier at kraft- og teleberedskapen må styrkes. Partiet viser til at høstens mange stormer har avdekket til dels alvorlige svakheter når det gjelder beredskapssituasjonen i hele landet – og i særdeleshet i værutsatte områder.

Reservestrøm

- Sør-Trøndelag Høyre ber myndighetene skjerpe kravene til nettselskapene med hensyn til god og sikker kraftforsyning. Også telenettet forutsetter en strømforsyning uten lange avbrudd.  Tilsvarende må vi kunne forvente at teleselskapene har kapasitet og beredskap til å foreta feilretting innen rimelig tid. Sør-Trøndelag Høyre krever at det nye digitale nødnettet får en reservestrømsløsning som skal vare i minst 12 timer ved uventet strømstans, heter det i resolusjonen fra fylkespartiet.

Nødnett

Landets nye nødnett skal være ferdig utbygd innen utgangen av 2015 og er påbegynt i østlandsområdet. Trøndelag og Nord-Norge er de områdene av landet som er planlagt utbygd sist.

- Det haster med å få bygd ut nødnettet. Likeledes vil det være av stor betydning at landet får et avlyttingssikkert nødnett mellom politi-, brann-, ambulanse og helsepresonell, skriver partiet.

Foto: Terje Sandstad
Foto: Terje Sandstad
Foto: Terje Sandstad
Foto: Terje Sandstad
Foto: Terje Sandstad