Frøya kommune bruker i dag bruks og gårdsnummer som adresser, men disse er upraktiske på grunn av at mange ikke husker gårds og bruksnummeret på boligen. Det er spesielt viktig i en nødsituasjon. Formannskapet har tidligere vedtatt at det skal innføres vegadresser for hele Frøya, og vedtok i dag hvordan arbeidet skal utføres. Torsdag skal kommunestyret sluttbehandle saken om innføring av offisielle vegadresser, der målsetningen er at hele Frøya skal ha vegadresser innen 2015.

Det foreslås å oppnevne en komite bestående av hovedutvalgsleder Helge Borgen, Johan G. Foss og en representant for grendalagene.

Hovedutvalg for drift blir veimyndighet og skal vedta vegnavnene.

Det skal avsettes til sammen 1,5 millioner kroner til prosjektet.

Det foreslås at man kanskje skal starte med å gi adresser langs de store hovedveiene, deretter ta for seg grendene langs hovedveiene og avslutningsvis fullføre adresseringen i øyrekka.