- Ja, denne saken er allerede fra Arbeiderpartiets side lagt død. Og forslaget om nedleggelse er ikke gangbar politikk for det politiske flertallet. Så dette punktet er jeg trygg på blir strøket når driftsutvalget behandler skolebruksplanen på fredag. Jeg kan ikke forskottere for alle, men ser ikke bort fra at det vil skje enstemmig, sier Helge Borgen, leder i driftsutvalget i Frøya kommune.

Fau-leder Terje Svendsen etterlyser at administrativt og politisk nivå i kommunen snakker bedre sammen, slik at man unngår nok en slik opprivende prosess.

Les: Foreslår nedleggelse - tross politikernes fredning

- Hva tenker du om at rådmannen foreslår nedleggelse, etter at politikerne har gått ut og forsikret at skolen ikke skal legges ned?

- Her er det konsulenter som har levert en rapport, og rådmannen må legge vekt på de anbefalingene som har kommet der. Men du kan kanskje si at dette var unødvendig av administrasjonen. Men Terje Svendsen vet jo at det er politikerne som bestemmer i Frøya kommune, sier Helge Borgen (Ap).

Les også: Foreslår Dyrøy skole nedlagt

og: Forventer at Berit går fremst i toget