Beboerne på Børaunet og Melkstaden har protestert på Frøya kommunes planer om å utvide Nordhammarvika næringspark videre nordover, og inn i deres boligområder. I et nabomøte ble det spurt: "hvorfor tar dere det som kan være Frøyas største og beste boligområde til næring"?

Tidligere i høst fikk de mer enn en halv seier ved at politikerne valgte å legge bort planene for det mest bolignære området. I dagens formannskapsmøte ble det orientert om hva som skjer med det mest sjønære området. Her kunne teknisk sjef Jomas Finseth fortelle at det hadde vært samtale med tre av grunneierne til dette området. Samtlige sier nei til å selge. Dermed går det mot at det ikke blir noen utvidelse av Nordhammarvika næringspark nordover.

I samme møte hadde formannskapet en gjennomgang av arealplanen for Sistranda. Her ble det lansert forslag om at det omdiskuterte området på Melkstaden/Børaunet settes av til boligformål.

- Dette ble fremmet av beboerne, og jeg synes det er en god ide, når dette ble som det ble. Det er gang- og sykkelvei, sjøutsikt og nærhet til Sistranda sentrum, sa ordfører Berit Flåmo.