Telenor forsøker igjen å få nok oppslutning til å kunne bygge ut fiber på Hitra. Telenor startet allerede tilbake i april i fjor forhåndssalget av fibertilknytning til privathusholdninger i Fillan. Men hittil har ikke oppslutninga vært stor nok til at Telenor har turt å starte opp.

- Vi ønsker å starte på Fillan som vi allerede er etablert i flere utbyggingsprosjekter. Vi har jo lykkes på Frøya og det skulle jo ikke være store forskjellen på disse to plassene, skriver John Niklas Handberg, Regional Development Manager i Telenor Norge i en epost til lokalavisa.

Produkt- markedsdirektør og Bente Dahle hos Telenor Norge AS/Canal Digital Kabel sier at de til nå har gått flere salgsrunder, men at man foreløpig ikke oppnådd tilstrekkelig interesse til å kunne starte med utbygging.

- Å bygge ny fiber-infrastruktur er kostbart og vi er derfor avhengig av en god oppslutning om en utbygging skal kunne bli en realitet, sier Dahle. Canal Digital vil snart legge klar en registrerings-lenke fra sine nettsider.

- Vi har fått mange henvendelser fra husstandene den senere tiden, så vi ser det er et stort engasjement for at vi sammen skal få til dette, sier Dahle.

John Niklas Handberg presiserer at de som allerede har registrert seg, ikke trenger ikke å gjøre noe som helst.

- De er allerede registrert hos oss, sier han.