Nærings- og fiskeridepartementet avslo i forrige uke Lerows klage på de åtte utviklingskonsesjonene.

Det kommer frem i et dokument publisert på Fiskeridirektoratet sine sider mandag, gjengitt hos ilaks.no.

Det var i mars 2016 at Lerow søkte om konsesjon til å utvikle konseptet MARKOB, som er en «semi-offshore messingnett not med heve/senke flytekonstruksjon og nye generasjons service fartøyer med fartøysbaserte servicetjenester», ifølge skrivet.

I desember i fjor avslo Fiskeridirektoratet søknaden, og grunnga det med at «skissene i søknaden ikke bidrar til å konkretisere denne delen av konseptet og at søknaden heller ikke er underbygget med noen form for teknisk dokumentasjon.»

Lerow klaget avslaget 23. januar i år, og sto på sitt om at søknaden ikke var mangelfull og at beskrivelsen som er gitt i søknaden viser at prosjektet det er søkt om faller inn under ordningen med utviklingskonsesjoner.

Direktoratet opprettholdt avslaget, og sendte det over til Nærings- og fiskeridepartementet 11. mai. Forrige uke kom det endelege avslaget fra departementet.

Lerow AS har forretningsadresse på Dolmøya. Selskapet eies 100 prosent av Hib Holding AS med forretningsadresse på Sistranda. Administrerende direktør er Hallgeir Ivan Bremnes, som også eier samtlige aksjer i Hib Holding.