- Det er viktig å sjekke at opplysningene som brukes i skattekortet stemmer, slik at skattetrekket blir mest mulig riktig. Det forteller kommunikasjonsdirektør i Skatteetaten, Mariken Holter.

Alle lønnstakere og pensjonister kan nå sjekke og endre skattekortet for 2018 på skatteetaten.no.  Skattetrekksmeldingen (informasjon om skattekortet) viser hvilke opplysninger Skatteetaten har brukt for å lage skattekortet og beregne hvor mye skatt som skal trekkes fra inntekten din neste år.

- Hvis du ønsker å treffe helt riktig, og verken få restskatt eller bli trukket for mye, er løsningen å justere skattekortet. Når du har endringer i økonomien må du endre skattekortet for at skattetrekket ditt skal bli riktig, sier Holter.

Sjekk skattekortet på nett

Skatteetatens digitale løsning for skattekort gir deg oversikt over de inntekts- og gjeldsforhold som er brukt som grunnlag for skattetrekket. Det er enkelt å sjekke og endre.

- Du kan enkelt logge deg inn på skatteetaten.no og se informasjonen som er brukt som grunnlag for skattetrekket. Det er enkelt å endre opplysninger om du har behov for det, forklarer Holter.

I løsningen er opplysningene inndelt i temaer som, bank og lån, arbeid, trygd og pensjon. Hvis du endrer opplysninger, vil du automatisk se hvordan dette påvirker skattekortet ditt.

Når bør du endre skattekortet ditt?

Har du hatt, eller vet du vil få store endringer i inntekt, formue eller fradrag, bør du endre skattekortet. Noen eksempler kan være, hvis du:

 • begynner å jobbe eller bytter jobb

 • har fått lengre eller kortere vei mellom hjem og arbeidssted

 • blir ufør

 • er blitt pensjonist

 • har begynt å ta ut hel eller delvis alderspensjon, eller AFP

 • endrer pensjonsgrad

 • har sluttet i lønnet stilling og bare har pensjon

 • endrer pensjon fra uførepensjon eller etterlattepensjon til alderspensjon

 • får en endring i andre skattepliktige trygdeytelser

 • blir enke eller enkemann

 • har barn som begynner i barnehage, eller som slutter på skolefritidsordningen (SFO)/ aktivitetsskolen (AKS)

 • har kjøpt bolig eller bil og tatt opp lån

 • har endringer i renteutgifter

 • blir aleneforsørger

 • har overgangsstønad som opphører

 • ser at opplysninger i skattekortet ikke er riktige

Arbeidsgiver henter skattekortet direkte

Du trenger ikke å levere skattekortet til arbeidsgiver. Når du endrer skattekortet, vil arbeidsgiver automatisk få beskjed og hente nytt skattekort.

Ny tabell i skattekortet

Skattekortet vil fra inntektsåret 2018 inneholde mer informasjon enn tidligere. De aller fleste vil ha 2-6 forskjellige skattetrekk i skattekortet. Det vil fremgå tydelig av skattekortet hvem som skal benytte de ulike skattetrekkene og hva slags type inntekt de skal benyttes på. Endringen innebærer ingen annen konsekvens enn at det blir enklere for arbeidsgivere og pensjonsutbetalere å velge riktig skattetrekk for forskjellig type inntekt.

Frikort

Hvis du har frikort, betyr det at arbeidsgiver ikke skal trekke skatt dersom du i løpet av året tjener 55.000 kroner eller mindre. For å unngå restskatt bør du bestille skattekort hvis du vet at du kommer til å tjene mer enn dette

Hvis du hadde frikort i fjor, trenger du ikke å søke på nytt. Frikortet er automatisk tilgjengelig for arbeidsgiver. Har du mer enn én arbeidsgiver, er det viktig å fordele fribeløpet mellom dem.