Rojo arktitekter har på vegne av Joker Knarrlagsund søkt om dispensasjon fra byggegrensen i reguleringsplanen. Bakgrunnen er at Joker Knarrlagsund har planer om å bygge på butikken for å få større plass.

- Det er ikke noe stort påbygg. Men det er for å utvide det smale partiet mellom de to avdelingene våre. Det vil gi større plass rundt kassaområdet og inngangen, der det er vanskelig å komme i mellom med to vogner når begge kassene er åpne. Da får vi snudd kassene, og får muligheter til å få inn Rikstoto og sånne ting. Det har det vært en del etterspørsel etter, spesielt blant hyttefolket, forteller Silje Bjørstad, daglig leder ved butikken.

På grunn av prosessen rundt dispensasjonssøknaden tør hun ikke si når påbygget blir ferdig, men hun håper at det kan bli til sommeren.

Større: Tilbygget vil gi større plass i kassaområdet. Illustrasjon: rojo arkitekter/Lars Otto Eide.