I høst begynte det hele 19 førsteklassinger ved Nabeita oppvekstsenter. Den store klassen skyldes at de seks førsteklassingene fra Nordskag oppvekstsenter også startet der, mens de venter på at Nordskag-skolen skal bli ferdig utbygd og rehabilitert.

På bildet ser vi helt fremst, fra venstre: Daniel Kvernø Espnes, Mali Storø Gåsø, Gabriela Majerczak, Daniel Falk Hammervold Jektvik, Kacper Wroblewski, Raya Mariyanova Miteva (alle fra Nordskag oppvekstsenter) og Lerke Bakke Måsøval.

Bakerst ser vi, fra venstre: Elisabeth Antonsen Dyrø (kontaktlærer Nabeita), Dovydas Jucevicius, Ottar G. Benjaminsen Rønningsgrind, Maja Hoff, Matheo Vatn Espnes, Tor Arne Stokkvik Solstad og Tonje Dahlø Sørlie (kontaktlærer Nordskag).

I midten, fra venstre sitter: Stine Støen Mikalsen, Erik Larsen, Ola Storø, Regine Kronborg Blomsø, Markus Åsmul, Espen Norheim Solstad og Jonathan Farstad Eidesen.

Foto: Bjørg Støen