Allerede før det nye Frøya kommunestyre var konstituert, hadde den yngste valgte representanten søkt om fritak. Hans Kristian Werkland ble valgt inn for Frp, men som lokalavisa har fortalt om, mønstret 18-åringen nylig på skoleskipet Cristian Radich, hvor han vil være fram til mai neste år. Werkland har søkt om permisjon fram til 1. mai, og vil etter all sannsynlighet få innvilget dette av kommunnestyret.

Da vil 1. vararepresentant for Frp, Terje Grutvik, rykke opp på fast plass i kommunestyret for denne perioden.