I følge møteprotokollen fra siste formannskapsmøte, vil Laila Eide Hjertø tiltre som ny rådmann på Hitra mandag den 21. juli.