En kuriositet fra potetåkern i Vitja. Hva er dette, undret Dag Alfred Wraalsen Herfjord som har sendt oss dette bildet.

Vi slengte spørsmålet videre ut til våre lesere. Og responsen kom raskt.

- Jeg tror dette er larven til en marihøne, mener Dagfinn B. Skomøs. Mer spesifikt legger han til at det sannsynligvis er en syvprikket marihøne (Coccinella septempunctata).

Og flere støtte Dagfinn i dette forslaget.

- Mener dette er en marihønelarve, skriver Morten Sagmo.

- Ser ut som en marihønelarve, mener også Nicklas Sandvik som legger til at de varierer i farge og mønster.