Frøya-ordfører Berit Flåmo og Salmar-grunnlegger Gustav Witzøe  har blitt invitert til å komme å snakke om "Frøya/Hitra - en attraktiv næringsregion" under NHOs årskonferanse 2015 i dag (torsdag).

Innlegget, som i følge oppsatt plan skal holdes fra kl. 12:05 til kl. 12:15, sendes direkte på web-tv.

FØLG INNLEGGET DIREKTE HER (ekstern lenke)

I tillegg til de lokale representantene Flåmo og Witzøe, skal også Unni Steinsmo, konsernsjef i Sintef, være med i samtalen.

Spent ordfører

Det var en spent Berit Flåmo, lokalavisa Hitra-Frøya snakket med  i går ettermiddag.

NHOs årskonferanse er en av Norges mest profilerte konferanser og vies stor oppmerksomhet.

- Dette blir spennende. Jeg kjenner at jeg gledegruer meg, men det gjør man i sånne sammenhenger som dette, sa ordføreren.

[M1]

Hva kommunen har tilrettelagt

Tema for NHOs årskonferanse er velfungerende bo- og arbeidsmarkedsregioner.

- Frøya og Hitra er eksempler på en attraktiv region som har lyktes, med merkbar vekst i næringslivet og gode arbeidsplasser. Det jeg skal snakke om på konferansen, går på hvilken rolle Frøya kommune har hatt rundt dette. Hvorfor Frøya kommune har vokst som den har gjort, hvordan kommunen har tilrettelagt for Salmar og andre virksomheter, og om tilgangen til havet vi har her ute, sier Berit Flåmo.

Trepartssamarbeidet

Flåmo sier de er inviterte til å delta på konferansen, fordi folk har skjønt at det skjer mye spennende ved kysten.

- De har blant annet vært på oppdrettsanleggene og de har sett hvilke eksportverdier som kommer fra øyregionen. De har også hørt om det spennende og gode samarbeidet vi har gående, "trepartssamarbeidet" mellom Hitra, Frøya og Trondheim, hvor vi sammen har satt fokus på forskning og utvikling.

For meg handler deltakelsen på konferansen om øyregionen og synliggjøre det som skjer her langs kysten. Jeg er ydmyk for at jeg får lov til å være med på dette og tror det blir en fantastisk opplevelse, avslutter ordfører Berit Flåmo.

I følge programmet har de Flåmo, Witzøe og Steinsmo taletid fra klokka 12.05 og frem til 12.15.