Årets tredje fylkesting i Sør-Trøndelag holdes på Frøya. Fylkespolitikerne har i dag vært på omvisning i kultur- og kompetansesenteret, før møtet ble satt på Hotell Frøya kl. 14.

Blant sakene skal behandles på dette tinget rammeavtale med AtB, kunsthall i Trondheim, spørsmålet om snus- og røykfrie videregående skoler og ny klinikkstruktur i tannhelsetjenesten.

Den saken som har aller mest lokal relevans, er saken om Blått kompetansesenter på Sistranda.

Du kan følge møtet på nett-tv her (link fra fylkeskommunen)

Det er allerede klart at det statlige selskapet for industrivekst(SIVA) og Helge Gåsø/Frøya Eiendom skal stå for byggingen og eierskapet av bygget som skal huse Blått kompetansesenter, på tomta ved siden av Frøya kultur og kompetansesenter. Rådmannen i Frøya kommune har bedt lokalpolitikerne om fullmakt til å inngå forhandlinger om å gå inn med 1 million kroner (10 prosent) i eierskap i selskapet. Rådmannen mener Blått kompetansesenter er svært viktig for at kommunen skal bli ledende innen havbruk og ikke minst utvikle havbruksnæringa videre inn i framtida.