Mange fugler velger reirplass med stor omhu og etter strenge kriterier. Og kanskje var det nettopp derfor et fiskemåkepar valgte å hekke i Sistranda kystbarnhage. Garantert barnehageplass kanskje, når smårollingene ser dagens lys innenfor gjerdet? Og en tumleplass under tilsyn for de små når de forlater reiret?

Mange farer

Måkeparet hadde allerede rukket å legge to egg da reiret ble oppdaget tirsdag. Vanligvis legger fiskemåken tre egg før den starter rugingen. Etter 23-30 dager klekkes eggene og ungene forlater da vanligvis reiret innen et døgn. Hvor lurt det var å velge barnehagen som hekkeplass kan sikkert diskuteres. De voksne fiskemåkene må ha ro for å ruge, og vil fort forlate eggene om noen kommer for nær. Og da er det usikkert om eggene berger, eller om fostrene fryser i hjel. Små og aktive barneføtter er et annet faremoment. Men skulle hekkingen lykkes, blir det en fin opplevelse for små og store i barnehagen.

Og om noen skulle lure: Det er ikke lov å plukke fiskemåkeegg. Dessuten er egg fra alle arter fredet etter 20. mai.

Et fiskemåkepar har lagt egg et steinkast bak Guri Kunna-statuen i Sistranda kystbarnehage