Barnehagene i Frøya har over år slitt med å rekruttere nok folk med pedagogisk kompetanse til å bekle jobbene som pedagogiske ledere. Hovedutvalg for drift behandlet og godkjente denne uka  tre dispensasjoner fra kravet om pedagogisk utdanning. Dette gjelder pedagogiske ledere på Mausund oppvekstsenter, Dyrøy oppvekstsenter og Sistranda kystbarnehage.

Men kommunalsjef Roger Fredheim påpeker i saksframlegget at kommunen opplever et positiv utvikling på området. I fjor måtte kommunen gi 10 dispensasjoner, mens taller nå er nede på tre. Det påpekes at på grunn av at en barnehage fortsatt er i en tilsettingsprosess, kan det skje at antallet blir redusert til to dispensasjoner.