I forrige kommunestyremøte vedtok kommunestyret at alle ettåringer på Hitra skal ha krav på barnehageplass, og ba rådmannen finne en løsning på hvordan dette skal gjøres. I oppvekstkomiteen tirsdag presenteres forslag til hvordan 20 nye barnehageplasser skal etableres.

Oppvekstsjef Kjell Roar Sæther foreslår at kapasitetsøkningen skjer ved  Fillan barnehage og Strand oppvekstsenter. Ved Fillan barnehage skal kapasiteten økes samtidig som barnehagen skal ombygges. Dette kan eventuelt løses gjennom å leie lokaler ved Fillan grendehus.

Vil fremskynde byggingen

- I investeringsplanen ligger allerede bygging av en ny fire-avdeling ved Fillan barnehage i 2013 og 2014 - og en fem-avdeling ved behov i 2016. Men vi ser at behovet øker på grunn av at det nå blir løpende opptak av ett-åringer fra høsten, og foreslår derfor å fremskynde byggingen og bygge de to avdelingene under ett, sier Sæther.

Ønsker å leie grendahuset

Mens byggingen pågår vurderes det, som et av alternativene, å etablere to småbarnsavdelinger med tilsammen 18 plasser i Fillan grendahus. Til våren 2014, når et eventuelt første byggetrinn er ferdig, flytter de tilbake til de nye avdelingene ved Fillan barnehage, som nå har økt fra 18 til 26 plasser.

Ved Strand oppvekstsenter foreslås det å utvide småbarnsavdelingen med fire plasser.

Kostnadene for den økte barnehagedriften er beregnet til å bli på rundt 800.000 kroner høsten 2013, og 3,15 millioner kroner for 2014.

Utbyggingen er budsjettert med drøyt 16 millioner kroner. Eventuelle endringer i investeringsrammene for utbyggingen tas inn i rulleringen av budsjettet for 2013, i tillegg til politisk behandling når de endelige kostnadene er kjent.

Saken skal først behandles i oppvekstkomiteen onsdag, før endelig behandling i kommunestyret i juni 2013.