Den tidligere butikken som ligger inntil hovedveien like ved Maxtrim/ Sistranda barnehage eies av Triangel sameie, og har sist vært brukt som kontorlokaler og til utleie-leiligheter.

Frøya kommune har tidligere forhandlet om å kjøpe eiendommen, med formål å sannere bygget, blant annet for å bedre avkjørselsforholdene til barnehagen. Kommunen valgte til slutt å avvise tilbudet, da de mente prisen ble for høy.

Nå har styreleder Sigbjørn Larsen i Triangel sameie gjort nytt initiativ overfor kommunen, og tilbyr eiendommen for 1,5 millioner kroner. Saken ble behandlet i formannskapet, som uten å ta noen diskusjon, avslo tilbudet.

Frøya kommune er inne i en prosess for å selge en rekke av sine eiendommer, da de har budsjettert med eiendomssalg for å finansiere deler av kultur- og kompetansesenteret som er under bygging.