Hitra FKs årsfest ble avholdt i Fillan grendahus fredagkveld. Trenerne gikk gjennom årets sesong og kom med både skryt og kritikk avlag og spiller. Men mest skryt.

I følge sportslig leder Ole Vigdal har det ikke vært såmange folk til stede på en årsfest, noe som også gjenspeiler en svært aktivklubb.

Det ble også delt ut priser til de som fortjente mest heder.

Året toppscorer pris gikk til Julie Krostoffersen. NataliaGrøntvedt fikk prisen for årets unge spiller . Men hun var dessverre ikketilstede for å ta imot prisen.

Den gjeveste prisen, årets spiller, gikk til en av lagetmest erfarne spillere.

- Hun er over alt på banen, og driver laget med seg. Hun haret høyt ferdighetsnivå og har meget gode holdninger. Hun er en erfaren kapteinog noen vil si sta som et esel, var blant beskrivelsene trener Dag Wilmann gaSara Baglo Lund før hun tok i mot prisen.