Mandag kastet ”Fru Inger” loss og satte kursen nordover mot Henningsvær. Opplæringsfartøyet til Frøya videregående skole skal på lofotfiske. Lofotfisket er det viktigste sesongfisket etter torsk i Norge, og starter i januar og varer til ut i april. Det er i denne perioden torsken søker inn til kysten for å gyte.

Tirsdag morgen passerte MS "Fru Inger" Torghatten på Helgelandskysten, og forholdene kunne ikke vært bedre. Solen strålte fra skyfri himmel og vinden var spak.

- Tenk så fantastisk det er for elevene å få delta i Lofotfisket sammen med motiverte lærere, med ny båt og moderne teknologi. Jeg tror ikke noen kunne hatt det bedre, sier Sigurd Bjørgo, fagleder marin sektor i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Lærerikt på turen

Antatt ankomst i Henningsvær er onsdag. Elevene får undervisning i kystreise, bruk av navigasjonsinstrumenter, førstehåndsbehandling av råstoff, HMS, maskinbruk, instrumenter og redskaper, samt drift av fartøy. Undervisningen foregår både underveis til og fra Lofoten, men også under selve fisket.

Det er faglærerne Bjørnar Espnes og Kyrre Pettersen som er lærere på turen, og som har ansvaret for opplæringen.

- Det er flere grunner til at vi velger å dra til Lofoten med elevene. Det er viktig at de får kjennskap til den betydningen Lofotfisket har hatt og fortsatt har. Her får de anledning til å delta på lik linje med fiskere på alt fra selve reisen til og fra Lofoten, til den daglige ventingen på å få levere fangsten, sier Henry Furberg, fagleder ved Frøya videregående skole.

Naturkreftene

I Lofoten får elevene anledning til å være med på det hektiske livet på fiskefeltet, med mange andre fiskebåter rundt seg. Under fisket får elevene også anledning til å dekke mange læreplanmål i flere fag, spesielt innen programfagene og prosjekt til fordypning, men også noen mål som er tilknyttet fellesfagene.

- Jeg tror nok også de får oppleve at naturkreftene kan være med å styre dagen, sier Furberg.

Frøya videregående skole har en undervisningskvote på torsk som skal fiskes i Lofoten. Dette er fisk som skal leveres på samme måte som alle andre fiskere gjør. Kvoten er ikke så stor, så en utfordring kan være at kvoten fiskes opp litt for raskt.

- Utfordringen med å fiske opp kvoten for raskt er at det kan føre til at noen av elevene ikke får tilstrekkelig opplæring, sier Furberg.

Stolt fylkeskommune

Det var Sør-Trøndelag fylkeskommune som inngikk avtalen med verftet Bergen Group Risnes om bygging av undervisningsfartøyet til Frøya videregående skole. Båten ble levert i april 2013, og døpt 4. juni. Sigurd Bjørgo, fagleder marin sektor, var sentral i gjennomføringen av prosjektet. Han er tydelig stolt over det fylkeskommunen og Frøya videregående har fått til.

- Prosjektet er helt unikt. Her har vi fått en splitter ny katamaran til bruk i undervisning innen naturbruk, akvakultur, fiske og fangst. Katamaranen er tilpasset havbruksnæringens behov, samtidig som den rigges fullverdig for flere typer fiskeri, sier Bjørgo.