På Frøya kommunes nettside skriver Gundersen hvordan lesehastighet og leseforståelsen er i framgang for 5. årstrinn.

- Det ble satt i gang lesestimulerende tiltak straks etter at resultatene ble kjent før jul. Det er fokus på lesing hver dag med lesehøring, stillelesing, tekster med oppgaver i flere fag, alfabetprøve, diktat, konsentrasjonstester etc. Sistranda skole låner utvalgte bøker fra bibliotek med bokkasser som elevene har på klasserom. Elevene skriver leselogger. Det er sterkt fokus på innholdsforståelse og at elevene oppøver lesehastighet og leser ordene riktig. De har egne lesebøker til lesetreningen hjemme der foreldre hører eleven og skrver under på lesekort. Så blir de hørt i leksen på skolen hver dag. Elevene har også egen bok til stillelesing på skolen.

Sistranda skole har i januar hatt en lesetest som viser fin fremgang for begge klassene som helhet. Dette er meddelt foreldre via info på arbeidsplan og meldeskjema.

Flere foreldre har gitt positive tilbakemeldinger. Elevene er og motiverte for denne innsatsen. Dette er positve signaler som vi vil ta med oss og bygge videre på, skriver virksomhetsleder ved Sistranda skole, Sveinung Gundersen