Det er Edvard Ulvan fra Ulvøya som har skrevet artikkelen i årboka for Fosen. Ulykka skjedde 6. juni 1885 på Frohavet, mellom Knarrlagsund, Frøya og Tarva.

De fleste av fiskerne var ute på uerfiske på Frohavet rett nord for Knarrlagsund i små åpne båter da uværet satte inn. De fleste båtene som reddet seg i land, ble nærmest blåst i nordøstlig retning i land på Tarva.

Morfar til Edvard Ulvan, Johan Berge, var med på fisket denne dagen sammen med sin far. Han var en av dem som overlevde orkanen. Han kunne etterpå fortelle om en kamp på liv og død.