Av Venke M. Glørstad

- Etter at årets felling er gjennomført vil vi samle grunneiere til et evalueringsmøte der vi setter hjortebestanden på Hitra på dagsorden. Der skal vi diskutere beiteskader, kondisjon og hva vi skal gjøre med dette. Bestanden går bare oppover, og dette er en raritet siden vi de senere år har tildelt ekstra mange fellingstillatelser for å prøve å senke bestanden, sier Martin Sollie, leder i landbruksnemnda som har ansvaret for hjorteforvaltninga på Hitra.

Les mer i lokalavisa