Debatten ble ført bak lukkede dører, grunnet hemmeligstemplede papirer fra Gåsø og begge parters advokater.

Gjennom en protokoll-tilførsel kommer det likevel fram at det i disse papirene ligger en varsel om rettslig etterspill hvis kommunen trekker seg fra avtalen.

ORDFØREREN INNFRIR KRAVET OM NYTT HELSESENTER-MØTE, LES MER HER

Venstre, Sp og Frp dannet flertall for vedtaket om å bryte avtalen.

Jorunn Skarsvåg (Sp) sier hun har vært imot nybygget hele tida, og mener man kan gjøre mye med det helsesenteret man har i dag. Men hun er ikke trygg på om kommunen slipper skadesløs fra avtalebruddet:

- Nei, det er jeg ikke sikker på. Men jeg får stå for det jeg har sagt og gjort, sier Skarsvåg.

Ola Vie (SV) stilte seg bak kravet om at avtalen skulle behandles på nytt, men stemte i dag mot å si opp avtalen.

- Ingen har i dag kunnet gi meg svar på hvilke konsekvenser et brudd vil medføre. Jeg tror nytt helsesenter og et løft for tjenesteproduksjonen nå blir skjøvet langt fram i tid, sier Vie.

VENSTRE VIL STOPPE HELSESENTERET, LES MER HER

En skuffet ordfører Hans Stølan sier han håper flertallet (her representert ved Venstres Arvid Hammernes og Johan G Foss) skjønner konsekvensene av vedtaket, etter at de borgerlige partiene sørget for flertall for å bryte avtalen med Gåsø (Frøy Eiendom).