Aure og Hemne kommuner legger i dag fram planer om en ny, større næringspark i Trondheimsleia. Taftøy næringspark blir liggende rett over bukta for Tjeldbergodden og med "blikkontakt" med Hitra industripark på Jøsnøya. Den nye næringsparken får 1,3 kilometer sjølinje.

- Aure og Hemne ser framover og satser tungt på nytt felles næringsareal. Kommunene har kjøpt 613 dekar fjellgrunn, strategisk plassert mot Trondheimsleia. Området er regulert til industriformål, og kan gi rundt 500 dekar ferdig planert tomteareal når stein er tatt ut. Ikke nok med at to kommuner samarbeider og eier areal hos hverandre, det ligger også i to fylker; Trøndelag og Møre og Romsdal, forteller ordførerene Ingunn Golmen (Aure) og Odd Jarle Svanem i Hemne.

Foto: Aure og Hemne kommuner

Planene for næringsparken blir lagt fram under en pressekonferanse i dag.

- Beliggenheten er svært god og området ble regulert til industriformål i 2004. Hvis området hadde vært tilrettelagt, kunne vi for eksempel ha konkurrert om fôrfabrikken som Marine Harvest etablerte på Valsneset. For å være i forkant besluttet kommunene å gå i forhandlinger med grunneierne om å kjøpe arealet, og i 2017 ble avtalene signert og ervervet gjennomført, forteller ordførerne.

Arealet er primært tenkt brukt til etableringer innenfor havbruk. Aure og Hemne kommuner er i dag sterke på landbasert oppdrett – rognproduksjon, settefisk (6 anlegg), postsmolt og rensefisk.

- Matfisk, nye arter, slambehandling og råvarer til fôr kan også passe på området. Ved Hemne videregående skole er det i samarbeid med næringen, etablert TIP-linje med fordypning settefisk, forteller kommunene.

På andre siden av Kjørsvikbugen er det som kjent mye aktivitet i Bioparken, der man blant annet utnytter kjølevann fra Statoils metanolfabrikk via tunnel. Njord Salmon AS produserer postsmolt her og Tjeldbergodden Rensefisk AS produserer rognkjeks. Salmar Settefisk AS i Kjørsvikbugen, benytter seg også av kjølevannet i sin produksjon.

Foto: Aure og Hemne kommuner