Sommeren er kommet og det er høysesong for kirkegårdsarbeiderne. Sommervedlikeholdet som i hovedsak er klipping av gress på gravplassene er godt i gang.

Kirkeverge i Hitra, Knut Freidar Reksen forteller at man i år sikkert vil merke en liten forskjell fra tidligere år.

- Dette er at vi nå ikke klipper og luker ugress helt inn til gravstøttene. Grunnen til dette er at Hitra kirkelige fellesråd ikke har kapasitet eller økonomi til dette i år, forklarer kirkevergen.

Han oppfordrer folk om å ta godt i mot kirkegårdsarbeiderne når man besøker gravplassene.

- De gjør som vanlig en viktig og god jobb for å ta vare på og vedlikeholde gravplassene våre innenfor de rammene de er tildelt fra kirkevergen, påpeker Reksen.

Han oppfordrer de som er fester på et gravsted på Hitra, om gjerne å ta turen for å luke ugress og sette på noen friske blomster på de gravstedene.

926 00 483 Terje.Sandstad@hitra-froya.no