- Vil ikke risikere å utsette Åstfjordkryssinga

foto