I to år har politikerne På Hitra, Frøya og Snillfjord lett etter et innkrevingssystem i fastlandssambandet som alle er fornøyd med. Målet er å spare kostnadene ved å kreve inn bompengene. Vegvesenets forslag om å beholde alle tre bomstasjonene og automatisere dem, var det nærmeste en kunne komme kommunal enighet så det ut til. Både Frøya og Snillfjord hadde sagt ja til en slik løsning. Men da det var kommunestyret på Hitra sin tur til å heve bommen automatisk, dukket et nytt forslag opp. – Legg ned bomstasjonene både på Ansnes og på Dolmøya slik at det blir kun en bomstasjon - Sandstad, forkynte varaordfører Per Ervik.

Les mer om forslaget i lokalavisa