Kommunestyret har i dag vedtatt å gi Mona Lisa restaurant full skjenkebevilling. Dette skjer etter at kommunestyret i forrige måned valgte å utsette saken. Det skapte reaksjoner at rådmannen innstilte på at restauranten ikke skulle få bevilling på brennevin, blant annet på grunn av beliggenheten. Hotell Frøya har fått fulle rettigheter, og ligger rett over gata for  Mona Lisa. Saksbehandler forklarte  at bakgrunnen var at man ikke hadde fått inn uttalelse fra politiet, og at man derfor støttet seg til politiuttalelsen fra forrige gang de søkte bevilling. Da hadde det vært episoder i lokalene og i området som gjorde at politiet anbefalte at det ikke ble gitt spritbevilling.

Nå har politiet gitt ny vurdering, og har ingen anmerkninger til at det gis full skjenkebevilling.