Hitra kirkelige fellesråd har søkt Biskopen i Nidaros om lov til innvendig renovasjon av Hitra kirke på Melandsjø, som omfatter arbeider på himling, vegger og inventar i kirkerommet.

Biskopen har kontaktet Riksantikvaren for vurdering av tiltakene som ønskes gjort, og har på grunnlag av det vedtatt at Hitra kirkelige fellesråd kan renovere kirken på vilkår av at riksantikvarens vurderinger legges til grunn.

Riksantikvaren skriver blant annet at Hitra kirke er en unik kirke som det ikke finnes maken til i Norge.

- Den er bysantinsk-inspirert med kvadratisk omriss, og et lavt tårn med halvkuleformet kuppel. Fasadene i grovhugd, uregelmessig granittstein knytter imidlertid kirken til nasjonal tradisjon, og den kompakte formen gir bygningen inntrykk av å være hugd rett ut av fjellet (Norsk Kunstnerleksikon I-IV: Claus Hjelte). Innvendig har kirken korsplan. Veggene er hvitkalkede som i middelalderens murbygninger, mens himlingen består av buehvelv i trepanel som møtes i et krysshvelv på midten. Himlingen er malt i enkelt men effektfullt geometrisk mønster i rødt, en sinuskurve med brudd, omtrent som på armene til den barokkinspirerte lysekronen som henger fra krysset (Kirker i Norge, bind 6: Hitra kirke). Altermaleriet er malt av Helga Ring Reusch i 1921, ifølge en registrering gjennomført av fylkeskonservatoren i Sør-Trøndelag i 1981. I restaureringen er det svært viktig å ta hensyn til opprinnelige materialvalget, skriver fungerende biskop Ragnhild Jepsen.