Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag den høyeste operasjonelle EBIT og marginene for et første kvartal i konsernets historie. Operasjonell EBIT for første kvartal 2017 ble 205 millioner kroner og en EBIT pr. kg på 28,60 kroner.

– Vi er veldig godt fornøyd med at NRS leverer et nytt rekordresultat. Årsaken til det gode kvartalsresultatet er en høy laksepris, samt at Region Sør og salgsvirksomheten leverer sterke resultater, uttaler konsernsjef Charles Høstlund i en pressemelding.

Frøyværingen Helge Gåsø er styreleder i NRS og har flest aksjer i selskapet. Måsøval eiendom har også en av de største aksjepostene.

Region Nord oppnådde en operasjonell EBIT i første kvartal 2017 på 150,1 millioner kroner mot 173,3 millioner kroner tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble 27,28 kroner.

Region Sør oppnådde en operasjonell EBIT i første kvartal 2017 på 55,3 millioner kroner mot 10,8 millioner kroner tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble 32,91 kroner.

NRS slaktet et volum på 7 181 tonn sløyd vekt i kvartalet, som er tilnærmet det samme som tilsvarende kvartal forrige år. Kvartalets slaktekvantum fordeler seg med 5 500 tonn i Region Nord og 1 681 tonn i Region Sør. For 2017 forventes slaktevolumet å bli 34 000 tonn, som er en økning på 27 prosent fra 2016.

Solgt kvantum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 15 714 tonn laks, som er tilnærmet det samme som tilsvarende kvartal forrige år. Salgsvirksomheten hadde en god prisoppnåelse i kvartalet.

– Prisen på laks i kvartalet er den høyeste som er blitt registrert de siste 20 årene i et første kvartal. For 2017 forventer vi en økning i tilbudet på verdensmarkedet på 2-4 prosent. En fortsatt lav tilbudsvekst sammen med en god jobb i markedene for laks gir grunnlag for et positivt markedssyn, uttaler Charles Høstlund.

Norway Royal Salmon og Grieg Seafood har i mai kjøpt 50 prosent hver i Nordnorsk Smolt AS. Nordnorsk Smolt AS leverer storsmolt og er lokalisert i Hasvik i Finnmark, som er en strategisk god plassering for NRS sin virksomhet i Region Nord. Kjøpet vil sikre god tilgang på storsmolt som vil bidra til bedre produksjonsoptimalisering og kortere produksjonstid i sjø. Investeringen i anlegget følger NRS sin strategi i styrket satsing på storsmoltproduksjon.