Reguleringsplanen for Eintrøa hyttefelt ble vedtatt i 2013. Feltet ligger nedenfor Eldsfjeldet, og avkjørsel ligger på veien inn mot Hitra vindpark. I planen ligger det et rekkefølgekrav om at utbygging ikke kan startes før bommen inn til vindkraftområdet er flyttet lenger inn, slik at hyttefeltet kan nås "bomfritt".

Hitra Vind As og Ove Rygg har søkt om dispensasjon fra dette kravet, slik at det kan startes bygging allerede nå. Hitra Vind lover å ha flyttet bommen innen 1. september. Teknisk komite i Hitra har sagt ja til dispensasjon.