Hun holder hus hos Sylvis Beauty i Fillan sentrum. Med utdanning som fotpleier stiftet May-Britt Gården nylig et enkeltmannsforetak, og fra midten av juli har hun tilbudt fotpleie tre dager i uka.

- Det går veldig greit. De tre dagene jeg har er stort sett bortbestilt, og nå har jeg begynt å ta noen lørdager i tillegg, for å kunne betjene kunder som ikke kan komme i ukedagene, forteller hun.

May-Britt har gjennom flere år jobbet fulltid på laksefabrikken på Ulvan. Der har hun nå gått ned til halvstilling, mens hun bruker resten av tida som fotpleier. Målet er over tid å kunne leve av dette.

- Etterhvert som jeg opparbeider meg med faste kunder, så er målet å kunne leve av det fullt ut. Men man kan ikke starte opp, og regne med at det går med overskudd de første årene. Så langt så har jeg ikke tatt meg ut noe lønn, forteller hun.

Da hun planla å starte opp, vurderte hun å åpne opp heime i Knarrlagsundet. Men fant ut at det ville være riktige å etablere seg i Fillan. At hun nå har plass i lokalene til Sylvis Beauty, og dermed blir en del av et totaltilbud der, mener hun har gitt henne den gode starten.

- Sylvi har mange faste kunder, og det nyter jeg godt av. Samtidig får kundene lettere tilgang på meg når jeg er her, i stedet for at jeg skulle gi tilbudet heimefra. Og siden jeg startet opp midt på sommeren, fikk jeg også en del feriefolk som kunder fra starten av,sier May-Britt.

Hun forteller at hun har kunder i alle aldre.

- De fleste er kvinner og menn på femti pluss. Men jeg har også en del ungdommer. Det er en f.eks en del idrettsungdom som sliter med føttene, og som har nytte av å få fotpleie, forteller May-Britt Gården.