Tilstandsrapporten for grunnskolen på Hitra ble presentert for kommunestyret i forrige møte.

Kommunestyret har satt som mål at resultatene for grunnskolen skal være lik, eller bedre enn landsgjennomsnittet.

Under gjennomsnittet

- Resultatene fra de nasjonale prøvene har de senere årene ligget under landsgjennomsnittet for lesing og engelsk. Særlig har resultatene på 8. trinn vært svake siste år, men det scores like under landsgjennomsnittet både på 5. og 9. trinn, står det i sammendraget av rapporten.

Men læringsmiljøet er bedre.

- Læringsmiljøet i skolene på Hitra er i all hovedsak godt. Særlig resultatene fra de siste års 10. Trinn viser at Hitra ligger på, og over landsgjennomsnittet på de fleste områder (8 av 12 områder – de 4 områdene vi scorer lavere enn landsgjennomsnittet er 0,1 poeng under). På 7. trinn er det litt større variasjoner i resultatene. Flere av områdene som det er målt på ligger på eller like opp under landsgjennomsnittet. Her ser vi at det er forbedringspotensiale, - særlig innenfor arbeidet med vurdering, faglig utfordring, støtte fra lærerne og læringskulturen i klassene.

Vil ha en bred debatt

Kommunestyret tar tilstandsrapporten til orientering, men vil ha en bred debatt om saken til våren, etter at ny oppvekstsjef har tatt over for Kjell Roar Sæther.

Kommunestyret regner med at skolene bruker vurderingene og konklusjonene i rapporten til å gjøre både læringsresultatene og læringsmiljøet bedre.