Har satt av tre timer til å diskutere kommunesammenslåing