I 1983 gikk elevene som var født i 1969 ut av 7. klasse ved Strand skole på Innhitra. I jula 2003, 20 år etter, var gjengen igjen samlet på skolen. Etter gjennsyn med gammelklasserommet med servering av gløgg, mandariner, pepperkaker og twist, ble det omvisning på skolen som har gjennomgått store forandringer i løpet av de to tiårene.

Deretter var det tid for et nytt klassebilde med samme oppstillings som på klassebildet for 20 år siden. På bildet i jula ble det nok med noen ekstra kilo samt et par rynker som kanskje har sneket seg inn siden sist...

Etter behørig fotografering gikk turen tilbake til klasserommet sammen med klassestyrer Helge Eriksen. Her ble det gammeldags skoledag med både matte, religion, kroppsøving,  musikk og geografi - alt i lærer Eriksens ånd.

Treffet ble med avsluttet med middag og sosialt samvær ut i de små timer.

Første rekke fra venstre: Camilla Kaald Holden, Elin Kværnø, Kjell Arne Sætherbø, Anders Stien, May Charlotte Ulvan Strøm.

Andre rekke fra venstre: Helge Eriksen (klasseforstander), Elisabeth Hassel, Torgeir Strøm, Roger Østmark, Adolf Brithel Strøm, Solveig Kathrine Herskedal, Magni Eriksen.

3.rekke fra venstre: Torleif Oskar Mellemsæther, Andre Preben Nyvoll, Leif Rune Elvemo, Elisabeth Valmyr Åberg, Sigrid Helene Hanssen, Arild Letnes.

Ikke tilstede: Britt Fischer, Bjørnar Hassel, Thor Eugen Utsetø, Ole Magne Børøsund, Maria Christina Isabel Falkenberg Roksvaag, Merete Lykken og Elin Børøsund.