Nytt firma får sette opp hall til forsøksproduksjon