I år må du forhåndspåmelde deg til julegudstjenestene på Hitra