Det forteller Ungt Entreprenørskap Trøndelag, som står bak utmerkelsen. Vida Bekken underviser i arbeidslivsfag ved Frøya ungdomsskole og får prisen for sitt arbeid med å skape robuste ungdommer gjennom aktiv bruk av den praktiske undervisningsformen elevbedrift i faget.

– Hennes engasjement, evne til brobygging og nettverksbygging i lokalsamfunnet , samt evne til å se muligheter i elevene og rundt seg, og bidra til verdiskaping, gjør at hun er et forbilde for mange, spesielt lærere som underviser i dette faget. Arbeidslivsfag har en svært viktig funksjon i arbeidet for å få ALLE elever til å finne motivasjon og lærelyst gjennom skolegangen og ta riktige framtidsvalg, skriver Ungt Entreprenørskap Trøndelag. Organisasjonen sender mange gratulasjoner.

Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som sammen med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.