Nå legges grunnlaget for ny bru. Dette blir det avgjørende argumentet