Skal fjerne rundt 500 gravminner i løpet av sommeren