Høyre vil ha bedre fylkesveier, raskere saksbehandlingstid i kommunen og ha en JA-holdning til ny næringsvirksomhet i kommunen.

Høyre vil at folk skal bo og leve i hele landet. Da må vi legge til rette for at det er enklere å bo i distriktene. Da må vi sørge for at det skapes flere jobber i distriktene. Da må vi sørge for at næringslivet har gode og stabile rammevilkår. By og land må bygges sammen med bedre vei og internett. Med Høyre i regjering sørget vi for at det ble bygget vei som aldri før, flere fikk tilgang på høyhastighets bredbånd og det ble gitt skattelettelser til folk og bedrifter. Ledigheten og optimismen i distriktet var på vei opp.

Etter to år med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering har vi sett en regjering som fører en politikk som rammer distriktene og kysten hardt. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har ført en uryddig prosess i innføring av en lakseskatt, som rammer særlig leverandørindustrien svært hardt. Det merkes godt i øyregionen. I tillegg har regjeringen innført en ekstra arbeidsgiveravgift for inntekter på over 750 000 kr. Det er innført et innleieforbud som gjør det vanskeligere for distrikts-arbeidslivet å ta unna topper når det trengs. Det har blitt brems i samferdselssatsinger. Og i tillegg er det færre politifolk i Trøndelag enn for et år siden.

Denne utviklingen må snu. For Hitra Høyre er det nå viktig å bidra til at flere vil starte bedrift og skape nye arbeidsplasser på Hitra. Derfor vil vi sørge for at saksbehandlingstiden i kommunen går ned og at alle aktører skal bli behandlet likt. De som vil skape noe, skal ikke vente unødvendig lenge på grunn av kommunen. Med Høyre skal Hitra være en næringsvennlig JA-kommune.

Sigrid Hansen (ordførerkandidat Hitra Høyre) og

Mari Holm Lønseth (stortingsrepresentant, Høyre)

Stig Atle Lervåg (Hitra Høyre)