Har sendt ut farevarsel: - Broer kan bli stengt og mulighet for kansellerte avganger