Frøya legekontor skal bytte til nytt journalsystem, og i den forbindelse må de stenge legekontoret for opplæring onsdag 6/12.

«Torsdag 7/12 vil legekontoret være åpent, men det vil bli redusert kapasitet, og en må påberegne litt ventetid.

Det vil ikke bli mulig å bestille seg vanlige timer på legekontoret fra fredag 1 desember – til og med onsdag 6 desember. Sms-tjenesten vil heller ikke fungere. Hvis det er behov for øyeblikkelig hjelp, må pasienter ringe til legekontoret på tlf 72447080 eller legevakt 116117.

Ved akutt behov for lege – ring 113.

Fra torsdag 7/12 vil Frøya legekontor bruke Helsenorge.no som ny portal for digital kontakt.»

Dette melder avdelingsleder Peggy Johansen ved Frøya legekontor.