- Vi vil bidra til å styrke kompetansen i forhold til planlegging og gjennomføring. Det foregår årlig større og mindre arrangement av ulike slag rundt omkring i hele fylket. Det legges ned stor og viktig innsats – både i form av betalt  og frivillig arbeid. For å bli enda bedre arrangører anbefales kurset for å videreutvikle lokale arrangementer og øke attraksjonsverdien, bedre logistikken, sikre god økonomistyring og lede prosjekter (enda) bedre, sier Torunn Butli Rømma i Kysten er klar.

Det er Høgskolen i Nord-Trøndelag (HINT) som arrangerer kurset i arrangementsledelse gjennom seks samlinger. Kysten er klar - hvor også Frøya og Hitra er medlemmer - samt BliLyst støtter tiltaket med å finansiere studieplasser.

Studiet er tidligere annonsert, opptak er gjort, og det ble i forrige uke klart at studiet kommer i gang. Det er deretter åpnet for at deltakere fra Kysten er klar og BliLyst-kommuner kan delta.

- Vi utfordrer derfor kommunenes kulturavdelinger, eventselskaper, lag og organisasjoner, enkeltpersoner – som har arrangementer av ulik art, festivaler, -dager, sier Butli Rømma.

Kysten er klar støtter tiltaket med å dekke studieavgiften med  10 000 kroner ved fullført studium for inntil fem deltakere tilhørende kommuner i Kysten er klar og for fem deltakere fra BliLyst-kommuner.

- Studiet starter allerede 24. og 25. september i Namsos, så her er det først til mølla for å bli blant de som får studieavgiften dekket, sier Butli Rømma, som ber om tilbakemelding snarest. Mer info på Kysten er klar sine hjemmesider.