Til sammen har disse syv jobbet 239 år i kommunen. I dag fikk de utmerkelse