I kartet ser hvor og hvilke boliger som har blitt solgt på Hitra, Frøya i februar.

Ved å klikke på eiendommene, får du opplysninger om hvem som er kjøper, selger og pris. I tillegg opplyses det også om tidligere eierskifter på den aktuelle eiendommen.