Det går fram av et spørsmål fra lederen av fylkeskommunens utviklingskomite og et enstemmig vedtak i i Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune denne uka.

- Forvaltninga av fondet må blir mer transparent, og tilgangen til å søke midler fra fondet må gjøres bedre kjent. Det er jo ikke ikke tenkt at fondsmidlene bare skal være til bruk ved Frøya vgs, sier Randi Reese (SV), leder av Regional utviklingskomite i fylkeskommunen, til Hitra-Frøya.

- Det må bli mer åpenhet om forvaltninga av oppdrettsinntektene fra undervisningstillatelsen til Frøya Vgs og millioninntektene må synliggjøres og stilles til rådighet også for andre videregåendeskoler ved kysten og miljøer som hever kompetansen i fylket generelt, mener hun.

Har tjent 40 millioner kroner

Reese (SV) viste i et spørsmål til fylkesrådmannen denne uka til oppslagene i lokalavisa Hitra-Frøya, der det skrives at fylkeskommunen har tjent 40 millioner kroner på Frøya videregående skoles oppdrettskonsesjon de siste årene. Og også at ansatte ved skolen har ønsket mer innflytelse over pengebruken.

- Fylkeskommunen er skoleeier og jeg har som politiker fått henvendelse om disse forholdene med «ekstrainntekter»/ bruk av offentlige midler. Kan fylkesutvalget få en nærmere orientering om hva dette dreier seg om, herunder omfanget og bruk av midler? spurte Reese i Fylkesutvalget.

Svaret fra fylkesrådmannen foreligger ikke skriftlig ennå, og Reese vil vente på dette før hun refererer fra svaret. Men fylkesutvalget har forfattet et vedtak der fylkesrådmannen får i oppdrag å foreslå framtidig organisering av forvaltning av inntektene som hentes inn fra oppdrettskonsesjonen.

I tillegg inneholder vedtaket en setning som betyr at fylkespolitikerne mener millioninntektene som tilfaller fylket gjennom denne oppdrettskonsesjonen også må gjøres kjent og tilgjengelig for andre skoler enn Frøya videregående skole.

"Fondet må gjøres tilgjengelig i tråd med disse intensjonene"

I avtalen mellom Frøya videregående skole og de tre store oppdrettsselskapene som ble undertegnet i 2011, står det at målet er "å styrke akvakulturutdanningen ved Frøya videregående skole spesielt og kompetansehevingen i fylket generelt".

- Den todelte intensjonen om å styrke Akvakulturutdanningen ved Frøya videregående skole og kompetansehevingen i fylket generelt, står fast. Fondet må gjøres tilgjengelig i tråd med disse intensjonene, heter det i vedtaket denne uka.

- Jeg er kjent med at andre videregående skoler som driver med akvakultur direkte eller med annen kompetanseheving opp mot leverandørindustrien, også kan ha behov for tilgang på disse midlene, sier Reese.

- Betyr disse formuleringene at politikernes innsyn i bruken av oppdrettspengene til fylket/skolen ikke er godt nok i dag?

- Avhengig av at det er tillit til aktiviteten

- Vi er ikke kjent med, og har ikke gått inn i, hvem som har fått midler fra dette fondet før. Dette fikk vi redegjørelse om. Vi fikk den muntlig, men ikke skriftlig, slik vi normalt pleier å få, men er lovt at denne skal komme. Så må det understrekes at det er kjempebra at vi har fått denne avtalen og at fondet bygd opp. Dette er jo en gladsak. Men vi er jo også avhengig av at det er tillit til aktiviteten som fykeskommunen er med på å drive. Det har det blitt stilt spørsmål ved nå. Derfor viktig å få fram redegjørelse fra rådmannen. Hva han svart, venter jeg med til han svarer skriftlig. Men svaret som ble gitt, gjorde at jeg fremmet dette forslaget. Hvordan kan vi forvalte fondet på en god måte slik at det blir transparent. Og hvordan kan vi organisere dette slik at midlene er lett tilgjengelig og at de når den målgruppa som er tiltenkt. Det har de i og for seg vært, men det må arbeides med å gjøre dette mer tilgjengelig. Vi ønsker å bygge videre på dette slik at alle er kjent med omfanget av midlene, og at de kan henvende seg for å søke om midler, sier Reese.